Categories: General
      Date: Sep 10, 2020
     Title: Wytyczne w czasie pandemii Gosir Piaseczno

WYTYCZNE ODNOŚNIE PORUSZANIA SIĘ UCZESTNIKÓW KURSU NA BASENIE GOSIR PIASECZNO W CZASIE PANDEMIIZASADY OGÓLNE

1. Na terenie pływalni Gosir Piaseczno obowiązuje zakrywanie ust i nosa (nie dotyczy zajęć).

2. Zalecamy  dezynfekcję rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu.

3. Wchodzimy do szatni nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami.

4. Ograniczamy do minimum przebywanie w holu obiektu przed i po korzystaniu  z pływalni.

5. Konieczne jest przestrzeganie zasad higieny. Przed wejściem na płytę basenu należy umyć całe ciało pod natryskiem

6. Nie należy korzystać z pływalni, jeśli mamy objawy jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

ZASADY WEJŚCIA NA ZAJĘCIA DLA DZIECI DO 7 ROKU ŻYCIA

1. Dzieci do 7 roku życia mogą wejść do szatni z opiekunem. Prosimy o zminimalizowanie czasu pobytu w szatni.

2. Rodzice są proszeni o nie pozostawanie w trakcie trwania zajęć na płycie basenu oraz w szatni.

3. Rodzice wprowadzają na płytę basenu dziecko przebrane, umyte pod prysznicem i okryte ręcznikiem. O ile to możliwe, dziecko niech samodzielnie czeka kilka minut na rozpoczęcie zajęć.

ZASADY WEJŚCIA NA ZAJĘCIA DLA DZIECI PO 7 ROKU ŻYCIA

1. Prosimy o ograniczenie wchodzenia z dzieckiem do szatni i na płytę basenu. Pozwólmy, aby same nabierały samodzielności.

2. Proponujemy w formie zabawy w domu przećwiczyć umiejętność samodzielnego przebrania się i sprawdzenia przez rodzica, czy wszystko jest dobrze :)