Categories: General
      Date: Sep 22, 2020
     Title: Wytyczne w czasie pandemii Bełska
WYTYCZNE ODNOŚNIE PORUSZANIA SIĘ UCZESTNIKÓW KURSU NA BASENIE BEŁSKA W CZASIE PANDEMII

1. W zajęciach pływackich powinni brać udział wyłącznie zdrowi uczestnicy bez objawów takich jak: kaszel, katar, gorączka.

2. W budynku pływalni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Maseczkę/przyłbicę można zdjąć w momencie przekroczenia progu szatni/przebieralni.

3. Dzieci są odprowadzane przez jednego zdrowego opiekuna.

4. Do pomocy w szatni będą wpuszczani wyłącznie rodzice dzieci do 7 roku życia. Dzieci starsze wchodzą na pływalnię samodzielnie.

5. Przed zajęciami prosimy pamiętać o skorzystaniu z toalety (zwłaszcza przez dzieci młodsze).

6. Przed wejściem na płytę pływalnikonieczne jest dokładne umycie całego ciała.

7. Obowiązuje zakaz przynoszenia na zajęcia zorganizowane dodatkowego sprzętu w postaci rękawków, dmuchanych zabawek,         przedmiotów do wyławiania itp.

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia i przebywania rodziców na płycie pływalni.

9. Osoby poruszające się po części wspólnej (korytarz, szatnia) obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 1,5m.

10. Opiekunowie po oddaniu dzieci na zajęcia powinni w mairę możliwości opuścić budynek pływalni.

11. Uczestnicy, którzy zamieszkują z osobą przebywającą na kwarantannie bądź izolacji  nie mogą brać udziału w zajęciach. To samo dotyczy osób przyprowadzających dzieci na zajęcia.