www.plywaczek.com.pl

ZAPISY NA ZAJĘCIA WIOSENNE !!!

dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Basen - Bełska 1/3, Mokotów

Nauka i doskonalenie pływania. Zajęcia w poniedziałki i piątki.

Zapisy na zajęcia wiosenne 2024 r. !!!

Zajęcia w weekend oraz w tygodniu.

KURSY - Nauka pływania

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapisy na kursy wiosenne!

Basen - Gosir w Piasecznie

Kompleks sportowo-rekreacyjny składający się z hali sportowej i pływalni. Zapraszamy!

Basen - Gosir w Piasecznie

Zajęcia weekendowe. Zapisy na zajęcia wiosenne!

Basen - Bełska 1/3, Mokotów

Nauka i doskonalenie pływania. Zajęcia w poniedziałki i piątki.

Szkoła pływania

dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Serdecznie zapraszamy na naukę pływania!

KURS WIOSENNY - ZAPRASZAMY DO NAUKI !!!

regulamin zajęć

 

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA PŁYWACZEK


1. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca  - Kursy jesienny i zimowy składają się z  10-11 lekcji po 30 minut, jeden raz w tygodniu. Kurs wiosenny trwa do wakacji i ilość zajęć jest uzależniona od ilości pozostałych tygodni do zakończenia roku szkolnego.

2. W zajęciach do 5 roku życia, bierze udział dziecko pod opieką jednego dorosłego opiekuna (dotyczy basenu Piaseczno).

3. Karnet wykupuje się na konkretny dzień i godzinę. Karnetu nie można odstępować.

4. Karnet należy zawsze zabierać ze sobą na pływalnie. Na jego podstawie następuje wejście na basen i uczestnictwo w zajęciach. Do szatni wchodzimy 10 min przed rozpoczęciem zajęć ( dotyczy basenu Piaseczno).

5. Osoby biorące udział w kursie powinny przebywać na płycie basenu tylko w czasie trwania swoich zajęć. Po zakończeniu zajęć, należy opuścić płytę basenu i udać się do szatni.

6. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrabiania zajęć w ramach danego kursu. Warunkiem jest zgloszenie tego faktu wcześniej do prowadzącego zajęcia. Odrobienie zajęć będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc w innych grupach.

7. W przypadku rezygnacji z zajęć w nagłych przypadkach istnieje możliwość przekazania karnetu znajomym lub rodzinie, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z prowadzącym zajęcia.

8. Osoby które zrezygnują z udziału w zajęciach do 2 lekcji, otrzymują zwrot pieniędzy za niewykorzystane lekcje. W przypadku rezygnacji z kursu po 2 zajęciach nie zwracamy pieniędzy, ani też nie są one odliczane przy opłacie za kolejny karnet. Rezygnację należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed kolejną lekcją.

9. Warunkiem wstępnym zapisu na kurs dla osób nowych jest wpłata zaliczki rezerwacyjnej 50zł (tylko przy wpłatach gotówkowych na 1 zajęciach). Kwota ta jest później odliczana od ceny kursu. W przypadku rezygnacji z zajęć przed ich rozpoczęciem, zaliczka zostanie zwrócona klientowi w całości. Rezygnacja z  kursu po jego rozpoczęciu bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie skutkuje brakiem zwrotu zaliczki.

10. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce na kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji dokonanej co najmniej na 2 tygodnie przed zakończeniem kursu.

11. Dzieci biorące udział w zajęciach, muszą posiadać potwierdzenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć nauki pływania. Zapisanie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez rodziców, że dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w zajęciach z pływania.

12. W związku z trwającą pandemią prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i wymaganego odstępu społecznego, szczególnie w szatniach. Zapisując dzieci na basen, rodzice potwierdzają, że mają pełną świadomość co do możliwych zagrożeń i nie będą z tego tytułu dochodzić jakichkolwiek roszczeń w stosunku do naszej Szkoły i basenu na którym są prowadzone zajęcia.

13. Dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, w czasie zajęć muszą być zaopatrzone w specjalne pieluchy  przeznaczone do pływania (dotyczy basenu Piaseczno).

14. Korzystanie z innych urządzeń na pływalni możliwe jest  jedynie za zgodą i pod nadzorem prowadzących zajęcia.

15. Szkoła Pływaczek ma prawo odwołać zajęcia z ważnych przyczyn, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie uczestników kursu. W takim przypadku zaległe zajęcia będą przeprowadzone w innym terminie.

16. Uczestników zajęć obowiązuje również regulamin pływalni, na której prowadzone są zajęcia.