www.plywaczek.com.pl

ZAPISY OD MARCA NA ZAJĘCIA WIOSENNE!!

dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Basen - Bełska 1/3, Mokotów

Nauka i doskonalenie pływania. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki.

Zapisy od marca na zajęcia wiosenne 2019 r. !!!

Zajęcia w weekend oraz w tygodniu.

KURSY - Nauka pływania

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Basen - Gosir w Piasecznie

Kompleks sportowo-rekreacyjny składający się z hali sportowej i pływalni. Zapraszamy!

Basen - Gosir w Piasecznie

Zajęcia weekendowe

Basen - Bełska 1/3, Mokotów

Nauka i doskonalenie pływania. Zajęcia w poniedziałki i piątki.

Szkoła pływania

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Serdecznie zapraszamy na naukę pływania!

KURS WIOSENNY - ZAPISY OD POCZĄTKU MARCA!!!

regulamin zajęć

 

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA PŁYWACZEK


1. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca w cyklach 3 miesięcznych - składają się z  10-11 lekcji po 30 minut, jeden raz w tygodniu.

2. W zajęciach do 4 roku życia, bierze udział dziecko pod opieką jednego dorosłego opiekuna.

3. Karnet wykupuje się na konkretny dzień i godzinę. Karnetu nie można odstępować.

4. Karnet należy zawsze zabierać ze sobą na pływalnie. Na jego podstawie następuje wejście na basen i uczestnictwo w zajęciach. Do szatni wchodzimy 10 min przed rozpoczęciem zajęć.

5. Osoby biorące udział w kursie powinny przebywać na płycie basenu tylko w czasie trwania swoich zajęć. Po zakończeniu zajęć, należy opuścić płytę basenu i udać się do szatni.

6. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrabiania zajęć w ramach danego kursu. Warunkiem jest zgloszenie tego faktu do prowadzącego zajęcia. Odrobienie zajęć będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc w innych grupach.

7. W przypadku rezygnacji z zajęć w nagłych przypadkach istnieje możliwość przekazania karnetu znajomym lub rodzinie, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z prowadzącym zajęcia.

8. Osoby które zrezygnują z udziału w zajęciach do 3 lekcji, otrzymują zwrot pieniędzy za niewykorzystane lekcje. W przypadku rezygnacji z kursu po 3 zajęciach nie zwracamy pieniędzy, ani też nie są one odliczane przy opłacie za kolejny karnet. Rezygnację należy zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed kolejną lekcją.

9. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce na kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji dokonanej co najmniej na 2 tygodnie przed zakończeniem kursu.

10. Dzieci biorące udział w zajęciach, muszą posiadać potwierdzenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć nauki pływania. Zapisanie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez rodziców, że dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w zajęciach z pływania.

11. Dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, w czasie zajęć muszą być zaopatrzone w specjalne pieluchy  przeznaczone do pływania.

12. Korzystanie z innych urządzeń na pływalni możliwe jest  jedynie za zgodą i pod nadzorem prowadzących zajęcia.

13. Uczestników zajęć obowiązuje na pływalni regulamin BASENU.